9 september 2022

Naamswijziging

Nieuwe naam voor onze vereniging

In opdracht van de leden heeft het bestuur de afgelopen maanden nagedacht over een nieuwe naam. Geen gemakkelijke maar wel een leuke opdracht. Natuurlijk hebben we ook zorgvuldig gekeken naar enkele ingestuurde reacties van leden. Het aanbod was echter niet groot.

Onze zoektocht hebben gedaan langs de volgende vragen:

Wat moet in de nieuwe naam tot uitdrukking komen?
Wie we zijn, waar we voor staan. En dan ook pakkend in een goed logo verbeeldt.
We hebben daarbij de volgende overwegingen gemaakt.

Nu is de huidige naam: KBO Geffen, aangehaakt aan het grote KBO-Brabant. We blijven natuurlijk lid van het grote KBO-Brabant.
Waarom willen we een nieuwe naam, een eigen roepnaam? De leden of alleen het bestuur?
We hebben ons de vraag gesteld of we in de ledenwerving en in onze contacten merken dat de naam ‘KBO’ een aarzeling of drempel oproept? Is het die club van oudjes? Je kunt al lid worden vanaf je 50e verjaardag.

Maar, welke 50 of 60-plusser is dan al echt bezig met een vereniging/belangenorganisatie voor en met ouderen? Die belangstelling voor een lidmaatschap bij de KBO komt pas echt, zodra je actieve leven niet meer beheerst wordt door betaald werk en een volle agenda.
Eerst dan ga je nadenken over het aanbod van een KBO. Spreekt die club mij aan mij? Heb ik zin en behoefte aan hun gevarieerde activiteiten.
Wij denken dat in de ledenwerving en positionering van een onze KBO in Geffen een nieuwe en aansprekende naam kan helpen. De naam is de ‘jas’ maar de inhoud van die jas is belangrijker.

Aan welke eisen/wensen moet onze nieuwe naam voldoen?
Moet duidelijk zijn, moet een goed gevoel oproepen, geen verwarring geven, de naam moet nog niet bestaan en aansluiten op onze doelgroep.

Wie zijn we? Wat willen we nu en straks?
Als je de 60 gepasseerd bent, behoor je tot de doelgroep ouderen of senioren (m/v). Deze doelgroep aanduiding wordt wisselend gebruikt. Wij kiezen voor de aanduiding van senioren. We zijn dus een belangenvereniging voor senioren (m/v).

Ons aanbod: activiteiten, ontspanning/recreatie en soms vermaak, saamhorigheid, positionering en (KBO-Brabant) vertegenwoordiging. Op komen voor en soms bieden van zorg en aandacht voor elkaar. Daar staan wij voor.

Ten slotte
Dit waren in het kort onze overwegingen in de zoektocht naar een nieuwe naam. Op 27 augustus hebben we samen met de leden onze vijftigste verjaardag gevierd. Deze mijlpaal was ook een geschikt moment onze nieuwe naam en ons nieuwe logo te  onthullen. Het logo is gemaakt door grafisch ontwerper, José Verstegen.

Onze nieuwe naam is: ‘Belangenvereniging Senioren Geffen, afgekort BSG’.

Aangesloten bij KBO-Brabant.

Maar we zijn er nog niet.
Een nieuwe naam is stap, één. Op een ander moment is het zeker zinvol om met elkaar opnieuw te kijken of ons huidig aanbod van activiteiten nog wel voldoende is en van deze tijd. Zeker als we in de ledenwerving ook de jongere senioren aan ons willen verbinden.

We zijn een ‘belangenvereniging voor senioren. Een vereniging met vele enthousiaste en betrokken  vrijwilligers. De komende  maanden gaat het bestuur verder nadenken over de vraag in welke mate functioneren we nu voldoende als belangenvereniging in de gemeenschap van Geffen?
Is ons aanbod van activiteiten nog voldoende naar wens van de leden? Wat missen we en wat  kan beter?  Er is nog volop werk voor ons bestuur.