Het Oude Klooster

De Huiskamer voor de senioren van Geffen

In het hart van Geffen staat aan de Kloosterstraat op nummer 7 het Oude Klooster, een klassiek gebouw met een historische betekenis en een levendige, hedendaagse bestemming. Vanaf de opening van het gebouw in 1876 waren hier tot 1981 de Zusters van Liefde actief. 
Onderwijs, zieken- en bejaardenzorg, pastorale zorg en maatschappelijk werk behoorden toen tot hun taken.

In latere jaren is er ook een kostschool voor meisjes van goeden huize gevestigd geweest. Toen in 1981 de laatste nonnen het gebouw verlieten, werd de gemeente Geffen eigenaresse van het gebouw en kreeg het pand een sociale bestemming voor de Geffense gemeenschap. In de afgelopen jaren is het pand regelmatig aangepast en gemoderniseerd. In 1990 werd er een nieuwe vleugel voor bejaardenzorg “De Heegt” in gebruik genomen en kwam een vleugel met 20 aanleunwoningen voor bejaarden gereed.

Het voormalig klooster, inclusief een kleine kapel heeft nu een hedendaagse bestemming. Het is een gemeenschapshuis voor de bewoners van Geffen. 

De B.S.G. is een van de belangrijkste gebruikers van het pand. De meeste activiteiten voor senioren vinden in dit pand plaats. Nieuwsgierig geworden?

De deur staat open.