De BSG is een actieve belangenvereniging in Geffen voor senioren door senioren.
Zij behartigt de belangen van deze senioren en bevordert de sociale contacten.
De BSG is als vereniging ook actief lid van KBO-Brabant. Samen staan we sterk.

In 2022 hebben we samen met de leden onze vijftigste verjaardag gevierd.
Deze mijlpaal was ook een geschikt moment onze nieuwe naam en ons nieuwe logo te  onthullen.

De oude naam was KBO Geffen. 

Onze nieuwe naam is: ‘Belangenvereniging Senioren Geffen, afgekort BSG’.

Door lid te worden, dat kan al vanaf 50 jaar, kunt u deelnemen aan vele activiteiten,
waarvan er een aantal gratis zijn.

Er zijn activiteiten waar u zo binnen kunt lopen, voor
andere vragen wij alleen inschrijving via een antwoordstrook of via email of telefoon.

Terugkerende activiteiten zijn bijvoorbeeld:
Kerst en nieuwjaarsbijeenkomst
Jaarvergadering
Reizen en leuke uitstapjes
Daarnaast worden extra activiteiten georganiseerd. Vaak nodigen wij een spreker uit, om
actuele zaken duidelijk toe te lichten bijvoorbeeld over dieet, erfrecht, veiligheid, etc. Verder
staat kienen ook enkele malen per jaar op ons programma, met leuke prijsjes te
winnen.

Op de website vindt u een overzicht van ons gevarieerd aanbod aan activiteiten.
Hebt u belangstelling voor de activiteiten, dan bestaat de mogelijkheid het eens uit te
proberen voor u lid wordt.

Voor het lidmaatschap van de BSG betaalt u € 30,00 per jaar (2024), per persoon.

Na aanmelding ontvangt u:
– de ledenpas met hierop uw lidmaatschapsnummer
– 11 keer per jaar op uw thuisadres het blad Ons, dit is het maandblad van KBO
Brabant. Hierin staan vaak aanbiedingen met kortingen, zoals van zorgverzekeringen,
reisorganisaties, etc. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heeft u het pasje met
lidmaatschap nummer nodig.
– Actuele informatie van de BSG krijgt u elke maand toegestuurd via een nieuwsbrief,
deze zit als bijlage bij het blad Ons. Deze informatie en nieuwsbrieven zijn ook terug
te vinden op onze website.

Wilt u lid worden van onze vereniging dan kunt u het formulier invullen dat hieronder op
onze website te vinden is. In het Oude Klooster zijn ook aanmeldingsformulieren verkrijgbaar.
Uw lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar.

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dat voor 31 december te doen.
Neem daarvoor contact op met Will van Leeuwen tel: 073-5323044.

Mocht u nog vragen hebben of hulp bij uw aanmelding , dan kunt u contact opnemen met onze secretaris, Will van Leeuwen.