Vrijblijvend kennismaken met de BSG
De BSG is een actieve vereniging in Geffen voor senioren door senioren. Zij behartigt de
belangen van deze senioren en bevordert de sociale contacten.
Vanuit het bestuur is de BSG ook vertegenwoordigd in KBO-Brabant.
Door lid te worden, dat kan al vanaf 50 jaar, kunt u deelnemen aan vele activiteiten,
waarvan er een aantal gratis zijn. Er zijn activiteiten waar u zo binnen kunt lopen, voor
andere vragen wij alleen inschrijving via een antwoordstrook of via email of telefoon.
Terugkerende activiteiten zijn bijvoorbeeld:
Kerst en nieuwjaarsbijeenkomst
Jaarvergadering
Reizen en leuke uitstapjes
Daarnaast worden extra activiteiten georganiseerd. Vaak nodigen wij een spreker uit, om
actuele zaken duidelijk toe te lichten bijvoorbeeld over dieet, erfrecht, veiligheid, etc. Verder
staat kienen ook enkele malen per jaar op ons programma, met leuke prijsjes te
winnen. Maar er is veel meer. Zie onze website.
Hebt u belangstelling voor de activiteiten, dan bestaat de mogelijkheid het eens uit te
proberen voor u lid wordt.
Voor het lidmaatschap van de BSG betaalt u € 25,00 per jaar (2023), per persoon.
Na aanmelding ontvangt u
– het jaarboekje van de BSG
– de ledenpas met hierop uw lidmaatschapsnummer
– 11 keer per jaar op uw thuisadres het blad Ons, dit is het maandblad van KBO
Brabant. Hierin staan vaak aanbiedingen met kortingen, zoals van zorgverzekeringen,
reisorganisaties, etc. Om hiervan gebruik te kunnen maken, heeft u het pasje met
lidmaatschap nummer nodig.
– Actuele informatie van de BSG krijgt u elke maand toegestuurd via een nieuwsbrief,
deze zit als bijlage bij het blad Ons. Deze informatie en nieuwsbrieven zijn ook terug
te vinden op onze website.
Wilt u lid worden van onze vereniging dan kunt u het formulier invullen dat hieronder op
onze website te vinden is.
In het Oude Klooster zijn ook aanmeldingsformulieren verkrijgbaar.
Uw lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar.
Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dat voor 31 december te doen.
Neem daarvoor contact op met Will van Leeuwen tel: 073-5323044.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben of hulp bij uw
aanmelding , dan kunt u contact opnemen met onze secretaris, Will van Leeuwen.