Vervoer op maat

Wie geen eigen vervoer heeft, geen familie of andere kennissen om u per auto te vervoeren naar, bijvoorbeeld het ziekenhuis, of naar een winkel, dan kan misschien vervoer via de BSG een oplossing zijn.

Via de BSG zijn een aantal vrijwilligers met een eigen auto op afroep beschikbaar voor deze bijzondere vorm van dienstverlening.
De coördinator van onze regeling, Vervoer op maat, is Thea Wakonig. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 0620571491.

Procedure en werkwijze
– De aanvrager wordt thuis opgehaald en het is de bedoeling dat deze in de omgeving van Geffen met een afstand van 20-25 km wordt vervoerd.

– De kosten voor de aanvrager bedragen € 0,38 per kilometer met een minimum van €2.50 per rit ( plus parkeerkosten en eventueel kopje koffie bij lange wachttijd.)

Het aantal km kan via de ANWB routeplanner worden vastgesteld zodat de zorgvrager altijd kan controleren op de juiste afstand.

– De onkosten wordt contant betaald aan de vrijwilliger. Ook is de vrijwilliger bereid na goed overleg mee te gaan naar de arts voor een gesprek, maar dan alleen op uitdrukkelijk verzoek van de zorgvrager. In de meeste gevallen wacht de vrijwilliger in de wachtkamer.

– Mocht er een langere wachttijd tussen het brengen en ophalen zitten en de vrijwilliger moet tweemaal op en neer rijden dan moet dit wel door de zorgvrager betaald worden.

Klussendienst 

De BSG heeft een klussendienst voor de leden.

U hebt de mogelijkheid om, voor de kleine klusjes in en rond huis, hulp te vragen.

Dat kan zijn van een lamp ophangen, een deur die klemt, etc……

 

De aanvraag voor de uitvoering van het klusje verloopt via de coördinator, Frans Verstegen.

Hij is bereikbaar onder nummer 06-53407327.

In het gesprek met Frans kan de aanvrager de klus eerst verduidelijken en de uitvoering bespreken.

U begrijpt natuurlijk dat de materialen door de aanvrager betaald worden aan de klusjesman.

Mochten er vervoerskosten gemaakt moeten worden, dan geldt dezelfde vergoeding als bij de vervoersdienst. 

Dus, bent u op zoek naar een klusjesman, bel Frans. 

 

 

Belangstelling voor elkaar

Ziekenbezoek BSG

Als mensen in het ziekenhuis hebben gelegen of gedurende langere tijd uit de running zijn is enige extra aandacht door het sturen van een kaartje op zijn plaats. 

Wanneer een lid ook prijs stelt op een bezoekje nemen wij namens de BSG bij het eerste bezoekje een kleine attentie mee. 

Omdat wij vaak afhankelijk zijn van informatie van buitenaf, willen wij u vragen de namen van de zieke door te willen geven aan onze commissie ziekenbezoek BSG of aan het bestuur.

 

Mevr. Ria v.d. Akker 073-851 2962

of

Mevr. Will van Leeuwen 073-532 3044

 

Huwelijkjubileum

Bij het vieren van van een gouden of diamanten huwelijksjubileum probeert de BSG ook voor een passende felicitatie te zorgen. 

Echter ook hier geldt weer: zonder tips van de leden of een kaartje kunnen wij geen aandacht  schenken aan deze bijzondere gebeurtenis.